Chizindikiro: Kubzala mbatata ndi kubzala mbewu

Tsamba 1 kuchokera pa 2 1 2