Chizindikiro: mbatata zoyambilira

Tsamba 1 kuchokera pa 2 1 2